Kiedy można wycinać drzewa? Co to okres lęgowy? Co mówią o tym przepisy?

Wycinka drzew i krzewów jest dozwolona pod pewnymi warunkami. Nie tylko konieczne jest zgłoszenie tego faktu do odpowiednich urzędów, ale również zwrócenie uwagi na termin wycinki z uwagi na okres lęgowy ptaków. Do kiedy można wycinać drzewa oraz jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia? Podpowiadamy.

Wycinka drzew przepisy

Wycinka drzew na działce wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia, które wydaje prezydent miasta, wójt lub burmistrz. Zasady wycinki określone są w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Warto wiedzieć, że 27 stycznia 2023 roku w życie weszły zmiany, które dotyczą składania wniosków o wycinkę drzew w 2023 roku. Zaswiadomenie lub wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. Powinien zawierać dane posiadacza nieruchomości, oświadczenie o władaniu nieruchomością, nazwę gatunku krzewu lub drzewa, obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm, lokalizację, przyczynę wycinki oraz termin usunięcia. Warto wiedzieć, że za usunięcie drzewa lub krzewu bez stosownego zezwolenia przewidziany są kary pieniężne, dlatego każda osoba, która przymierza się do wycinki powinna zastosować się do przepisów.

Wycinka drzew bez zezwolenia

Okazuje się, że wycinanie drzew możliwe jest nie tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia, ale również bez niego. Przeprowadzenie wycinki drzew wymaga zgłoszenia do gminy, jednak jeśli drzewa nie przekraczają konkretnej objętości określonej w przepisach, nie ma potrzeby podejmowania tego kroku. Należy pamiętać, że pozwolenie na wycinkę będzie potrzebne wtedy, kiedy usunięcie drzewa związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgłoszenie jest konieczne wtedy, kiedy obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekracza wartość:

  • 50 cm – w sytuacji wycinki innych gatunków drzew niesklasyfikowanych poniżej;
  • 65 cm – w przypadku robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego;
  • 80 cm – w przypadku wierzby, topoli, klonu srebrzystego i jesionolistnego.

Do tych wartości możliwa jest wycinka bez zezwolenia. Warto wiedzieć, że cięcia pielęgnacyjne drzew nie wymagają uzyskania pozwolenia. Nie ma potrzeby ich zgłaszania do urzędu.

Bez zezwolenia możliwa jest wycinka drzew i krzewów, które zaliczane są do gatunków obcych, ale jedynie w sytuacji, kiedy nie rosną one na terenach udostępnionych dla zwiedzających, a także w miejscach wpisanych do rejestru zabytków. Wykaz roślin i zwierząt zaliczanych do obcych gatunków można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Zgody nie wymaga się również w sytuacji wycinki:

  • krzewów na terenach z roślinnością ozdobną;
  • drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków bądź na terenach zielonych;
  • krzewów i drzew usuwanych na gruntach, które zostaną przywrócone do użytkowania rolników;
  • drzew i krzewów rosnących w lasach lub na plantacjach;
  • krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni, która nie przekracza 25 m kwadratowych;
  • krzewów i drzew, które złamały się pod wpływem wypadków, katastrof czy sił natury. Przed wycinką musi obejrzeć je organ właściwy.

Wycinka drzew, a okres lęgowy ptaków

Warto wiedzieć, że wycinka drzew piłą możliwa jest poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres od 1 marca do 15 października. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków zwierząt wprowadza od 16 października do końca lutego zakaz usuwania gniazd z budynków i terenów zielonych. Możliwe jest to jedynie wtedy, kiedy wymagają tego względu bezpieczeństwa czy sanitarne.

Co istotne, przepisy wskazują, że drzewa i krzewy mogą zostać usunięte również w okresie lęgowym wtedy, kiedy wycinka nie naruszy wymogów ochrony gatunków ptaków chronionych. Jednak jeśli konieczne jest usunięcie sporej ilości drzew czy krzewów, szczególnie liściastych, stwierdzenie na nich gniazd może być utrudnione. Właśnie dlatego zalecane jest przeprowadzenie wycinki w okresie od 16 października do 28/29 lutego.

Naruszenie zasad określonych w przepisach jest wykroczeniem i podlega karze grzywny lub aresztu.

Więcej wpisów

Powiązane artykuły

Najnowsze wpisy

Oświetlenie zewnętrzne jako dopełnienie architektury domu

W dzisiejszych czasach oświetlenie zewnętrzne pełni nie tylko funkcję praktyczną, ale również estetyczną, wpływając na charakter całej posesji. Lampa elewacyjna stanowi kluczowy element w...

Jak zrobić własną biżuterię? Sprawdź nasz poradnik DIY!

Jak zrobić własną biżuterię? Tworzenie własnej biżuterii to nie tylko sposób na wyrażenie swojego stylu, ale także okazja do nauki nowych umiejętności i rozwijania...

Jak prawidłowo konserwować narzędzia ręczne

Właściwa konserwacja narzędzi ręcznych jest kluczowa dla ich długotrwałego użytkowania i utrzymania wysokiej jakości pracy. W tym przewodniku dowiesz się, jak prawidłowo konserwować narzędzia...

Chcesz być na bieżąco, śledzić nowości, dostawać info o najlepszych promocjach?

Zostaw swój adres e-mail i wybierz swojego ulubionego producenta narzędzi.
My zadbamy o to abyś był na bieżąco z nowościami, promocjami i ciekawymi tematami z branży.